برد ای چی دی

HUMMER

نوع برد :
OMNI VISION
کیفیت برد :
1MEGAPIXEL
پردازنده :
OV9712S+NVP2431H
Top