برد آنالوگ

HUMMER

نوع برد :
DIS
کیفیت برد :
800TVLINE
پردازنده :
8510
Top