مبدل 8 کانال آنالوگ به شبکه

HUMMER

این مبدل با تبدیل دیتای آنالوگ و HD به دیجیتال تمام 8 کانال و دیتای دوربینهای گردان را بر روی یک کابل تا 500 متر انتقال می دهد . و راهکاری جهت استفاده بهینه از کابل می باشد و در اماکنی که امکان استفاده از چندین کابل وجود ندارد استفاده می شود .

Top